Leefgebied en verspreiding, oorspronkelijk komt de zwarte rat uit zuid-azië, waarschijnlijk uit de gematigde streken van Siberië en China. Sinds de vroege middeleeuwen komt de zwarte rat in grote aantallen voor in Europa met uitzondering van Groot-Brittannië (behalve londen en Bristol ierland, denemarken en Scandinavië. Ook komt hij in azië, australië, een groot deel van Afrika en op enkele plekken in noord-Amerika voor. In zuid-Amerika, midden-Afrika en Rusland ontbreekt hij. De verspreiding van de zwarte rat hangt sterk samen met de zeevaart en er zijn archeologische bewijzen dat de zwarte rat al in de romeinse tijd in kleinere aantallen in Europa aanwezig was. Met de komst van de bruine rat in Europa ontstond er concurrentie met de zwarte rat met een achteruitgang in de populatie van zwarte ratten tot gevolg. In Nederland kwam de zwarte rat rond de jaren 50 voor in Brabant, limburg, Achterhoek, het noorden van Groningen en Friesland en in havensteden.

zwarte rat uitwerpselen van de bruine rat klein en behaard terwijl die van de zwarte rat groot en bijna kaal zijn. Afmetingen: lengte kop-romp: 160-240 mm lengte staart: 180-260 gewicht: 130-280, het vrouwtje is kleiner dan het mannetje. Geluid, de zwarte rat kan piepen, krijsen en schreeuwen. Ook kan hij ultrasone geluiden maken.

De zwarte rat is ook wel bekend onder de namen scheepsrat, huisrat, dakrat en pestrat. Uiterlijk, de zwarte rat is een vezels middelgroot knaagdier met soms een zwarte maar vaak ook een grijsbruin tot lichtbruine kleur. De buikzijde is lichter van kleur. Er worden drie ondersoorten onderscheiden: rattus, alexandrinus en frugivores met elk een andere kleurvariant. Rattus (de normale vorm met zwarte rug en grijze buik alexandrinus (bruine rug en grijze buik) en frugivorus (bruine rug en witte buik). Soms is een duidelijke scheiding tussen rugzijde en buikzijde te zien (ook wel demarcatielijn genoemd). De kop is vrij spits met grote donkere ogen en lange snorharen. De oren zijn groot, dun en bijna kaal. De staart is eenkleurig en is langer dan het lijf. De voorpoten hebben 4 tenen en de achterpoten 5 en de tenen hebben lange nagels.

zwarte rat uitwerpselen

De zwarte rat bestrijden


Algemeen, de grootste knaagdiersoort uit de orde ware muizen is het geslacht Rattus. In Nederland komen bruine rat en zwarte rat voor waarvan de bruine rat het meest wijdverbreid. De zwarte rat is van oorsprong een exoot die in de vroege middeleeuwen door de mens vanuit zuid-azië naar Europa is gebracht. In de vroege middeleeuwen was de soort zeer algemeen in Europa en door rattenvlooien oorzaak van pestepidemieën. Momenteel komt de zwarte rat in Nederland versnipperd voor maar is algemeen in noord-Brabant. De zwarte rat klimt in tegenstelling tot de bruine rat uitstekend en leeft in gebouwen vaak op zolder en beweegt zich voort over hooggelegen balken en richels. De aanwezigheid van zwarte ratten hangt, net zoals bij bruine rat, vaak samen met mensen (en hun afval). Allen in zuid-Europa leeft de zwarte rat ver van menselijke bebouwing.

Leer jezelf ecologisch tuinieren/Dieren - wikibooks


Binnenshuis hebben ze echter weinig vijanden, behalve misschien de huiskat, de mens en de bruine rat. Ook sterven er veel dieren door winterse kou en voedseltekorten. De hoogste sterfte is onder jongen. De huismuis kan zich razendsnel voortplanten als de omstandigheden gunstig zijn. Hij kan zich het gehele jaar door voortplanten, meerdere nesten krijgen met grote worpen en jongen zijn al na enkele weken geslachtsrijp. De huismuis beschermt zichzelf tegen inteelt doordat hij/zij naaste familie herkent aan de geur van bepaalde eiwitten in de urine. 4 5 Het vrouwtje kan vijf tot tien keer per jaar jongen werpen met drie tot twaalf jongen per worp.

zwarte rat uitwerpselen

Huismuizen kunnen overleven zonder water te drinken, zolang het voedsel dat ze eten voor minstens 15 procent uit water bestaat. Huismuizen zijn voornamelijk 's nachts actief. Ze maken een rond hol in de grond, dat met een ingang is verbonden met een nestkamer, die op twintig centimeter diepte ligt. Soms leggen ze ook voedselvoorraden aan, in heuveltjes tot wel 50 centimeter hoog. In gebouwen leven ze onder de vloer of tussen opgeslagen artikelen. Agressiviteit is afhankelijk van groepsgrootte.

Kleine familiegroepjes zullen enkel vreemde muizen aanvallen, maar binnen middelgrote groepen hebben mannetjes meestal een territorium en én of meer vrouwtjes, die ze fel verdedigen tegen andere mannetjes. In grote groepen zijn er ook onderdanige dieren, die geen territoria zullen stichten en zich niet zullen voortplanten. Levensduur en voortplanting bewerken muizenjong Wilde huismuizen kunnen maximaal dertig maanden oud worden, maar omdat ze veel vijanden depressie hebben leven ze soms nog geen half jaar, en zelden meer dan 18 maanden. Vrouwtjes worden meestal ouder dan mannetjes. Hun natuurlijke vijanden zijn uilen (voornamelijk de kerkuil roofvogels, vos, huiskat en marterachtigen als wezel en hermelijn.

Ratten- en muizenbestrijding op uw bedrijf Schippers

Een volwassen huismuis heeft een kaneel kop-romplengte van 7-10 cm, een staartlengte van 6-10 cm en een lichaamsgewicht van 10 tot 45 gram. Vrouwtjes zijn meestal zwaarder dan mannetjes. Huismuizen zijn echte alleseters. Ze hebben een voorkeur voor granen, zaden, noten, wortelen en insecten, larven en wormen, maar bij gebrek aan beter voedsel kunnen ze ook papier of zelfs zeep en lijm eten. Ze eten het liefst vet - en eiwitrijk voedsel; koolhydraatrijk voedsel als fruit en groene planten worden minder vaak gegeten. Graanzaden pakken ze beet met hun voorpoten, draaien het op zijn kop en eten zo'n twee derde van het zaad. Per dag eten ze zo'n 3,5 gram.

zwarte rat uitwerpselen

Wörterbuch: niederländische Philologie fu berlin

Mus fragilicauda uit Thailand is nauw verwant aan de huismuis. De konijnen inkeping in de bovenste voortanden is een kenmerk dat kan gebruikt worden bij soortbepaling. Huismuizen hebben een zachte, bruingrijze vacht die op de buik iets lichter is dan op de rug. Ze hebben grote ogen en oren, zij het niet zo groot als die van de bosmuis. Ook heeft de huismuis een karakteristieke muffe geur. De geringde, geschubde staart is ongeveer even lang als de muis zelf. De grootte van de huismuis is onder andere afhankelijk van de habitat : muizen op eilanden zijn vaak groter dan op het vasteland.

De vijf ondersoorten worden ook wel als aparte soorten opgevat. Het zijn echte cultuurvolgers : vrijwel overal waar mensen voorkomen, komen huismuizen voor. Oorspronkelijk komt de huismuis voor op de steppen van. Centraal-azië en, rusland, vanwaar hij zich al snel heeft betekenis verspreid over de rest van de wereld, langs handelsroutes en via menselijke nederzettingen. Door middel van schepen bereikte de soort. Andere europese soorten, zoals de macedonische huismuis (. Macedonicus de steppemuis (. Spicilegus ) en de Algerijnse muis (. Spretus worden ook wel "huismuis" genoemd.

Het leven der dieren/Zoogdieren/Vierde Orde

De huismuis mus musculus ) is een knaagdier uit de familie, muridae. De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1758 gepubliceerd door. 2, de huismuis is een cultuurvolger, net als de zwarte en de bruine rat, die zich in de voetstappen van de mens over vrijwel de hele wereld heeft verspreid. Hierdoor zijn de huismuis en de bruine rat, na de mens, de zoogdieren met de grootste verspreiding ter wereld. Inhoud, genetische gegevens identificeren vijf verschillende groepen binnen de huismuis, darmen die meestal als ondersoorten worden gezien: Mus musculus domesticus westelijke huismuis ) (Amerika, australië, afrika, azië van Turkije tot Iran, Griekenland, zuid-Bulgarije, macedonië, albanië, montenegro, de dalmatische kust, Italië, zwitserland, het grootste deel van duitsland. Musculus noordelijke huismuis ) (oostelijk van het verspreidingsgebied van de westelijke huismuis, tot in noord-China; IJsland). Castaneus (Afghanistan tot taiwan, de marianen en nieuw-guinea). Bactrianus (Afghanistan, pakistan en noord-India. Gentilulus (Jemen en Madagaskar de japanse huismuizen zijn mogelijk een kruising tussen de noordelijke en de aziatische vorm.

Zwarte rat uitwerpselen
Rated 4/5 based on 587 reviews